poniedziałek, 12 lipca 2010

- Karulo, - diras sinjorino al sia edzo, - la kuracisto ordonis al mi pasigi monaton ĉe la maro kaj monaton en la montaro.
Kien vi veturigos min unue?
- Al alia kuracisto!


Patrino: "Edziĝu, filo. Certe vi trovos virinon kun la samaj interesiĝoj."
Filo: "Mi ne bezonas virinon, kiu drinkadas kaj amindumas la aliajn."


En la klasĉambro, la instruistino pri Esperanto aŭdas "ĉu ĉu ĉu" funde de la klaso. Por silentigi ilin, ŝi postulas:
- Joĉjo, diru al mi korelativon kaj pronomon!
- Kiu? Mi? - li diras leviĝante.
- Tre bone! Vi povas sidiĝi.

poniedziałek, 28 czerwca 2010

Proverboj

Unu amiko malnova pli valoras ol du novaj.

Ĉe plej granda fido memoru pri perfido.

Amo supermezura ne estas plezura.

Metio lacigas, metio vivigas.

Esti inter martelo kaj amboso.

Vivon travivi estas art' malfacila.

Tempo kaj cirkonstancoj saĝon alportas.

Bona kaporalo revas esti generalo.

Bona gloro pli valoras ol oro.

Kiu prudenton ne havas, tiun saĝo ne savas.

Sprita vorto tentas, nenion atentas.

sobota, 22 maja 2010

wtorek, 11 maja 2010

Patrino demandas filineton:
- Nu, Danjo, kiom da bombonoj doni al vi ?
- Tli.
- Ne tli, sed tri, - korektas ŝin la patrino. - Mi ne donos bombonojn ĝis kiam vi ne elparolos ĝuste.
- Kvin, - nun diras Danjo.

piątek, 30 kwietnia 2010

Gepatroj batas malgrandan Ludovikon.
Subite li ekkrias:
"Batu, batu min! Mi ankaŭ batos viajn nepojn."